Saltar al contenido

Renovació de la junta directiva de l’AFA

Convocatòria d’eleccions a la junta directiva de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Mediterrània. 

D’acord amb el que estableixen els estatuts i el reglament de règim intern de l’entitat, s’obre el termini per a la presentació de les candidatures per a renovar els càrrecs de la junta directiva de l’AFA de l’escola Mediterrània per al període 2022-2025.

Procés electoral

 • Del 3 al 12 d’octubre de 2022: presentació de candidatures
 • Publicació de candidatures (en la web de l’AFA): 14 d’octubre de 2022
 • Assemblea electoral: dimarts 15 de novembre de 2022 a les 16.45 h al menjador de l’escola Mediterrània

 

Presentació de candidatures: 

 • Del 3 al 12 d’octubre de 2022, per correu electrònic a afa@afamediterrania.org
 • Les candidatures han d’incloure, com a mínim
 • Nom i cognoms de la persona candidata a la presidència
 • Nom i cognoms de la persona candidata a la vicepresidència 
 • Nom i cognoms de la persona candidata a la secretaria
 • Nom i cognoms de la persona candidata a la tresoreria
 • Les persones candidates han de ser famílies sòcies i estar al corrent de les seves obligacions i responsabilitats dins de l’entitat. 
 • Es descartaran les candidatures que no compleixin amb els requisits legals establerts.

 

Assemblea general i votació

 • Ordre del dia de l’assemblea:
  • Aprovació de l’estat econòmic curs 2021/22 i pressupost i pla d’activitats 2022/23
  • Eleccions nova junta de govern de l’AFA
  • Presentació equips de treball
  • Precs i Preguntes
 • L’elecció es realitzarà per majoria simple dels vots dels assistents a l’assemblea. Són vàlids els vots d’aquelles famílies sòcies al corrent de pagament de la quota de l’AFA 2022/23. 
 • El cens de famílies amb dret a vot es tancarà el 12 d’octubre de 2022 i no es podran efectuar noves altes de famílies sòcies mentre duri el procés electoral. 
 • Cada família sòcia té un vot, independentment del nombre de membres que tingui la família. La delegació de vot s’ha de fer per escrit i amb document que acrediti la validesa de la signatura (fotocòpia del DNI del membre que consta com a representant de la família a l’entitat). Al canal de comunicació de l’AFA en Tellfy hi ha un missatge destacat on es pot consultar el procés per comprovar si sou o no família sòcia per al curs 2022/23.
 • Per a més informació sobre el procés i la normativa, podeu consultar tota la documentació legal (estatuts i reglament de funcionament intern) a la web de l’AFA, a l’apartat normativa.

 

 

Com puc comprovar si estem al cens electoral? Comproveu si sou família sòcia.

1 – Accediu a l’adreça web del vostre carnet. Si no trobeu el correu en què se us va enviar, podeu introduir-la manualment:

afamediterrania . org / familia-socia / X1-X2

Per a què funcioni l’enllaç, cal eliminar els espais i substituir X1 i X2 pels cognoms de la família. Exemple: afamediterrania.org/familia-socia/martinez-rodriguez

2 – La contrasenya que us demanarà és el DNI que vàreu indicar en donar-vos d’alta (sense espais ni guions) 

3 – Si al carnet surt  «Pendent de renovació» significa que ha caducat. Per renovar-lo cal seguir les instruccions i fer el pagament.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

× L'AFA al Whatsapp!