Extraescolars

Piscina Pòdium

ESTAT: ACTIVITAT EN CURS A PRIMÀRIA, CANCEL·LADA EN INFANTIL

Gestionada per l’Ajuntament a través de les AMPES. El seu objectiu és fomentar l’activitat aquàtica i la natació, prioritzar l’accés als grups d’edats compresos entre P-4 i 2n, classificats de risc (d’ofegament). Es pretén assolir, des de la familiarització fins al domini en funció de les edats i els nivells.

L’AFA s’encarrega de l’assignació de places i de la coordinació dels torns d’acompanyament als vestuaris. Per optar a la plaça cal fer la sol·licitud (fins i tot si es tracta d’una renovació) així com ser família sòcia de l’AFA del curs en qüestió. 

L’assignació de places s’efectua d’acord al següent ordre de preferència:
1. Infants que renoven la plaça del curs passat
2. Infants que van quedar en llista d’espera el curs passat (segons ordre sorteig curs passat)

Un cop assingades aquestes places, si el nombre de sol·licituds supera al de vacants, es realitzarà sorteig. Les famílies que no obtinguin plaça quedaran en llista d’espera segons ordre resultant al sorteig. Llegiu atentament les instruccions del formulari de sol·licitud abans d’emplenar-lo.

  • Grup Mediterrània: Divendres  
  • Preus i nombre de places: La normativa per al curs vinent no ha estat publicada encara.
  • Horari: de 17.30 a 18.20 h. Els infants i els acompanyants han d’estar a les 17.10 h la porta del Pòdium. 
  • Les famílies tenen l’obligació de participar en els torns rotatius per acompanyar els infants en els vestuaris. 
  • En cas de que hi hagi més sol·licituds que places vacants, s’asignaran per sorteig. S’avisarà de la data i hora del sorteig a les famílies sol·licitants.
  • Realització: Pòdium


GRUPS TANCATS I PLACES RESERVADES PER AL CURS 2021/22 (PER ALS ALUMNES D'INFANTIL QUE NO VAN PODER FER L'ACTIVITAT).
L'assignació de places es farà a finals de curs 2020/21, en funció de l'evolució de la situació sanitària i les restriccions que pateixi l'activitat.