Saltar al contenido

La gestió de les extraescolars

Com es gestionen les extraescolars?

Les activitats extraescolars són un servei bàsic per a la conciliació de la vida familiar. Les gestiona l’equip d’activitats de l’AFA, que és l’encarregat de vetllar perquè les empreses ofereixin un servei de qualitat i es garanteixi la seguretat dels infants.

A continuació us expliquem els trets bàsics de la gestió de les extraescolars i les particularitats d’aquest servei a la nostra escola.

Qui controla la seguretat en les activitats extraescolars?

Les entitats que oferim el servei d’activitats extraescolars estem obligades a comptar amb una figura de coordinació que, entre d’altres funcions, ha de vetllar perquè els infants estiguin atesos (que mai es quedin sols) davant de qualsevol incidència, per exemple: la coordinadora o coordinador té cura del grup si el monitor arriba tard, també s’encarrega d’avisar a la família i acompanyar a un infant que pateixi una indisposició durant l’activitat, etc.

En aques sentit, des de l’AFA entenem que aquesta figura de coordinació no només és obligatòria, sinó que és necessària.

Qui s’encarrega de la coordinació?

La coordinació és una tasca professional i, per tant, retribuïda. Habitualment les empreses que ofereixen extrescolars aporten un professional dedicat només a la coordinació o bé programen les activitats de manera que sempre hi hagi dos grups el mateix dia (així sempre hi ha dues persones adultes durant les activitats). Que es faci d’una o d’una altra manera depèn del volum d’inscripcions que tingui l’empresa per poder cobrir els costos.

Per aquest motiu, les escoles grans que tenen un gran volum d’inscripcions poden oferir una ampla varietat d’activitats i les empreses poden assumir la coordinació sense cap inconvenient.

Ser una escola d’una sola línia té molts avantatges, però també té algun inconvenient, i un dels més importants és la dificultat de tancar grups amb el mínim que demanen les ràtios oficials i els costos de les activitats. Passa una cosa similar amb les colònies.

L’acord de col·laboració amb l’AMPA Miquel Martí Pol

L’oferta d’activitats extraescolars del curs 2023/24 és la primera que engeguem des de l’AFA de forma individual des del curs 2018/19. Aquell curs l’escola comptava encara amb dos cursos amb dos grups: hi havia 5èA, 5èB, 6èA i 6èB, i malgrat que hi havia al voltant de 50 alumnes més que avui, només 2 activitats van aconseguir tancar grup i cap d’elles va poder mantenir les inscripcions necessàries fins al final de curs.

El curs 2019/20, l’AFA Mediterrània contacta amb l’AMPA de l’escola Miquel Martí i Pol (MMiP) per demanar la seva col·laboració atesa la proximitat dels centres i que comparteixen una porta intermèdia. Aquesta porta ja s’estava fent servir per algunes empreses de MMiP per recollir als infants de la Mediterrània. L’equip directiu de la nostra escola ja s’encarregava llavors de portar els infants a aquest punt de recollida, sense mediació de cap AFA.

L’AMPA MMiP es mostra oberta a col·laborar i ambdues entitats signem un acord que especifica que publicarem un catàleg conjunt, però que cada AMPA gestionarà les seves pròpies activitats i espais. L’acord buscava augmentar les inscripcions a les nostres activitats per poder mantenir el servei, però les inscripcions no van pujar i tampoc aquell curs no es van poder tancar grups estables a la nostra escola. A més a més al març de 2020 va arribar la pandèmia i els confinaments. La situació sanitària (grups bombolla, sortides esgraonades, etc) dels cursos següents va complicar encara més la gestió de les activitats.

Tot i això, les relacions amb l’AMPA MMiP són excel·lents i propicien que la col·laboració evolucioni en favor de totes dues escoles. Durant el curs 2022/23 les dues entitats decidim compartir, a més de l’oferta, els espais i els recursos necessaris per al bon funcionament de les activitats. A final de curs, les entitats ens adonem que l’acord que haviem signat feia 3 anys ha quedat obsolet i dedicim revisar-lo per ajustar-lo a la situació actual.

Quan redactem el nou acord de col·laboració, des de l’AFA Mediterrània considerem que cal reflectir les dinàmiques de treball actuals pel que fa a la recollida dels infants, perquè detectem que, en cas d’imprevistos, es poden veure compromeses les garanties necessàries pel trasllat dels infants de la Mediterrània a les extraescolars. Malauradament, després de moltes converses i molts esforços, no trobem una solució que satisfaci a ambdues parts i l’acord no es pot renovar.

Com s’ha gestionat l’oferta per al curs 2023/24?

És una demanda freqüent de les famílies poder tenir una previsió d’activitats per al curs vinent i  els mesos d’estiu és molt complicat gestionar acords (vacances, casals…). Per a l’AFA Mediterrània el trencament de l’acord amb MMiP suposa un revés important i per a l’equip d’activitats és prioritari donar alguna alternativa d’extraescolars a les famílies de l’escola, en la mesura que sigui possible.

L’empresa My Extra School, que ja havia col·laborat amb nosaltres, s’ofereix a donar-nos suport i ens fa una proposta de dos dies amb grups reduïts. Tot i així, és una oferta condicionada també al tancament de grups.

La resta d’activitats que oferim no es fan a l’escola, però el personal tècnic dels clubs s’ofereix a recollir als infants a la porta de l’escola a les 16.30 h (tret de la piscina a Pòdium).

L’equip d’activitats ha parlat amb totes les empreses de MMiP amb inscripcions d’infants de la Mediterrània. La majoria no poden garantir tancar grups i oferir coordinació en la nostra escola amb el volum d’inscripcions que tenen, però ens han expressat la seva voluntat de continuar recollint als nostres infants. Atès que es tracta d’activitats que es gestionen des de l’AMPA MMiP, el punt de recollida s’ha de pactar amb les empreses.

Què passa si volem apuntar als nostres infants a una extraescolar de Martí Pol?

Val a dir que la direcció de l’escola ha estat l’encarregada de recollir els infants i portar-los a la porta intermitja entre les dues escoles, fins i tot quan hi havia dues professionals coordinant les activitats extraescolars. La direcció de l’escola ha fet aquesta tasca de forma voluntària i s’ha ofert a continuar fent-la.

En aquest sentit, si voleu fer una inscripció a Martí Pol, haureu de contactar amb l’empresa que ofereix l’activitat per informar-vos sobre els punts de recollida que puguin acordar amb l’escola.

Dubtes, col·laboracions, suggeriments…

Les activitats extraescolars es gestionen des de l’AFA. Qualsevol neguit, consulta o dubte l’heu d’adreçar a afa@afamediterrania.org o a qualsevol dels canals que tenim oberts amb vosaltres (canal d’atenció de Tellfy, Whatsapp, formulari web…)

D’altra banda, si voleu col·laborar amb la gestió de les extraescolars, a l’AFA sempre hi calen mans. És la feina voluntària (i sovint invisible) de les famílies la que fa possible que l’AFA pugui oferir els serveis bàsics que les famílies necessitem.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

× L'AFA al Whatsapp!