Saltar al contenido

La Comissió de menjador

  La comissió de menjador (CM) és l’òrgan encarregat de la gestió i control de l’espai migdia (la franja horària que va des de les 12.30 a les 15 h).

  La CM està formada per la direcció de l’escola, que la presideix, un membre del Consell Escolar representant de les famílies, un altre membre del Consell Escolar representat de les mestres i una persona representant de l’AFA.

  L’empresa encarregada de la gestió del servei hi participa en les reunions que es convoquen cada trimestre. La CM s’encarrega de resoldre amb ella qualsevol tema que pugui sorgir, des de la revisió dels menús, transmissió de queixes i suggeriments, informació, pressupostos, propostes de millora i comunicació amb les famílies.  De la mateixa manera, la CM s’encarrega de fer un seguiment de la feina del personal de monitoratge i cuina i, així mateix, gestiona la renovació o canvi d’empresa de cuina.

  L’AFA és l’encarregada de gestionar el contracte, amb el vist i plau de la Comissió.

  Per comunicar una queixa o suggeriment, us podeu adreçar a l’escola, al vostre representant al Consell Escolar o a l’AFA.

  × L'AFA al Whatsapp!