Saltar al contenido

Extraescolars

Piscina Pòdium

L’activitat de piscina l’ofereix l’Ajuntament de Viladecans i la gestiona directament Pòdium. Les famílies sòcies de l’AFA tenen una bonificació en el preu i cada AFA té uns grups i horaris assignats. 

 • Les inscripcions s’han de fer directament al Pòdium, seguint les instruccions indicades a la normativa (pendent de publicar)
 • Les places són limitades, les noves altes s’assignaran per ordre d’inscripció

Horari activitat:

 • L’horari assignat a l’AFA Mediterrània és els divendres a les 17.30 h
 • Les famílies poden demanar un canvi de dia, però estarà supeditat a la disponibilitat dels grups de la resta d’AMPA/AFA. 

CALENDARI INSCRIPCIONS:

 • Renovacions per a la temporada 2024/25: del 8 de juliol al 23 de juliol de 2024 
 • Sol·licituds de canvis de grup per a la temporada 2024/25: del 24 de juliol al 2 d’agost de 2024
 • Noves inscripcions temporada 2024/25: del 2 al 22 de setembre (o fins a exhaurir places)

Caldrà presentar el carnet de l’AFA vigent per al curs 2024/25.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ:

 • Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a i llibre de família.
 • Fotocòpia compte bancari (la persona titular del compte bancari ha de ser qui tramiti la inscripció).
 • Carnet o rebut d’afiliació a l’AFA del curs 2024/25.
 • El primer pagament s’haurà de fer en metàl·lic o amb targeta.
 • En el cas de necessitat de suport per NEE, s’haurà d’informar expressament, omplir el dull de sol·licitud i aportar la documentació complementaria (no es garanteix poder tenir un suport el dia sol·licitat).
ACTIVITAT EXTRAESCOLARS PER A FAMÍLIES SÒCIES.
Si encara no sou família sòcia us podeu donar d’alta aquí. Si ja sou família sòcia del curs 2023/24, cal que renoveu la vostra inscripció.

Consulteu la normativa de piscina abans de sol·licitar plaça

× L'AFA al Whatsapp!