Saltar al contenido

Avís legal

L’AFA Escola Mediterrània no es fa responsable dels danys o perjudicis al programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés a la seva publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions contingudes.

L’AFA es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda en la seva publicació digital, així com de suspendre el seu accés en qualsevol moment i sense avís previ. Sens prejudici de l’anterior, l’AFA no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda en aquesta publicació digital. Tampoc no assumeix cap responsabilitat jurídica davant possibles errades tipogràfiques.

Aquesta web, amb l’objectiu d’oferir informació a les persones usuàries, conté enllaços a pàgines externes. L’AFA no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que terceres parts tinguin als enllaços als què es faci referència en aquesta web.

Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) informem que el responsable del tractament de les dades personals subministrades a través de les nostres web, telefònicament o per correu electrònic és l’Associació de familiars d’alumnes de l’Escola Mediterrània de Viladecans, amb adreça av. Jocs Olímpics, 11 de Viladecans (Barcelona) i amb NIF G64957368.

La persona usuària garanteix que les dades personals facilitades son veraces, sent responsable de comunicar qualsevol modificació en les mateixes si fos necessari. En el cas que la persona usuària hagi proporcionat dades de caràcter personal de tercers, haurà d’informar prèviament a la persona afecta del que estableix la present política de privacitat. La persona usuària és l’única responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui ocasionar l’AFA Escola Mediterrània de Viladecans a qualsevol tercer, a causa de proporcionar dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o sobre les quals no disposa d’autorització.

La finalitat i característiques del tractament seran d’acord a la situació sota les quals s’han proporcionat les dades a AFA Escola Mediterrània de Viladecans i tindran les particularitats que es detallen als següents casos:

  • Dades de contacte proporcionades per demanar informació o fer una sol·licitud a l’AFA Escola Mediterrània: Les dades personals seran utilitzades únicament per atendre la sol·licitud, inclòs l’enviament de propostes de serveis si així ho ha demanat i el seu posterior seguiment. Les dades no seran proporcionats a tercers a excepció de que sigui necessari per atendre la sol·licitud, demanda o justificació legal, i una vegada utilitzats podran ser conservats durant el termini general establert per la prescripció de les accions personals en la legislació civil.
  • Contractació de serveis: Seran d’aplicació les condicions contractuals que hagin estat acceptades en el procés de contractació i que no són específiques sobre el tractament de les dades per la gestió i prestació dels serveis.
  • Acceptació de recepció de comunicacions comercials, informació d’esdeveniments o activitats organitzades per l’AFA, així com subscripció a butlletins electrònics: Les comunicacions es realitzaran per mitjans electrònics, incloent Whatsapp i Telegram en el cas que així s’especifiqui, fins que es manifesti el desig de no continuar rebent-les mitjançant el procediment de baixa indicat a la web. Després de la confirmació de la sol·licitud de cessament de recepció de comunicacions comercials, l’adreça de correu electrònic serà eliminada de la llista de distribució en el termini màxim d’un mes. Cap de les dades recollides en l’autorització de recepció de comunicacions comercials serà cedida a tercers.
  • Qualsevol altre tipus de tractament no descrit anteriorment es realitzarà per l’AFA Mediterrània proporcionant la persona interessada informació aplicable per al cas específic de l’acord de legislació vigent.

Totes les persones usuàries poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i, si s’escau, portabilitat, mitjançant l’enviament d’una sol·licitud per escrit al correu electrònic: afa@afamediterrania.org, des del correu electrònic sobre el qual es volen exercir els drets, o mitjançant missatge de text al telèfon 623189750 des del telèfon mòbil sobre el qual es volen exercir els drets indicats.

L’adreça de contacte de la persona delegada de Protecció de Dades designada pel responsable del tractament és afa@afamediterrania.org. Addicionalment informem que la legislació vigent inclou el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

Ús de "cookies" i anàlisi web

Una cookie és un arxiu d’informació que s’instal·la en el seu equip quan visita un lloc web. Les cookies i les tecnologies similars poden millorar la seva experiència com a usuària al guardar preferències, personalitzar la seva experiència online, emmagatzemar articles i, en ocasions, proporcionar anuncis publicitaris adaptats als seus interessos.

Els llocs web de l’AFA Escola Mediterrània de Viladecans, fan servir cookies de sessió i persistents. Una cookie de sessió no l’identifica de forma individual i caduca quan es tanca l’explorador.  Les cookies persistents no caduquen quan es tanca el navegador i assignen un identificador al seu dispositiu de connexió. Aquestes cookies milloren la seva experiència de navegació a l’hora que ens permeten fer un seguiment estadístics de les visites als llocs web de l’AFA Escola Mediterrània.

Alguns països requereixen que s’atorgui consentiment per a l’ús de cookies quan es visiten els llocs web de l’AFA Escola Mediterrània de Viladecans. Si accedeix a aquests llocs des d’algun d’aquests països, es mostrarà informació sobre les opcions de què disposa, incloent la d’acceptar o rebutjar determinades categories de cookies. Podrà canviar aquestes preferències en visites posteriors. Tanmateix, no podrà deshabilitar la recepció de cookies que siguin estrictament necessàries per a la prestació del servei que hagi sol·licitat. De la mateixa manera, és possible que algunes de les funcions dels llocs web no funcionin si ha rebutjar determinades cookies.

L’AFA Escola Mediterrània de Viladecans fa servir serveis d’anàlisi de tercers per entendre millor i millora l’experiència dels usuaris a les webs de l’entitat. Pot consultar informació sobre la manera en què Google recull i fa servir aquestes dades quan visita aquests llocs webs en la següent adreça:

google.com/policies/privacy/partners/

.

× L'AFA al Whatsapp!