Extraescolars

Robòtica

ESTAT:  INSCRIPCIONS OBERTES. INICI EN POQUES SETMANES (FALTEN POQUES INSCRIPCIONS PEL TANCAMENT DE GRUPS)

La robòtica forma part de les activitats d’aprenentatge STEAM, que treballa de forma simultània la ciència, la tecnologia, la ingenieria, l’art i les matemàtiques de forma divertida i amb materials manipulables. L’activitat s’organitza en tres nivells per grups d’edat.

TECHNOLAB (P4 i P5). Laboratori tecnològic per dissenyar, crear, construir, manipular i començar a codificar, fomentant la curiositat i la creativitat i potenciant la tecnomotricitat. Treball amb materials com Lego Duplo, Bluebot, Primo, Albert, realitat augmentada, entre d’altres.

ROBÒTICA CREATIVA (1r a 3r). Experimentació amb sensors i motors, plantejament de reptes bàsics de robòtica, treballem en anglès les instruccions de muntatge i aprenem  programació bàsica de seqüències i rutines. Treball amb Lego Wedo 2.0, Lego+Littlebits, Fischertechnick, plataformes de programació.

ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ (4t a 6è). Entenem el funcionament dels robots, des dels mecanismes fins a la programació. Dissenyem, construïm i programem. Treball amb Fischertechnick, Lego Wedo 2.0, Lego Mindstorm, Scratch i d’altres plataformes de programació, segons els projectes creats.

 • TECHNOLAB. Dijous
 • ROBÒTICA CREATIVA. Dimecres
 • ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ. Dijous
 • De 16.30 a 17.30 h
 • Preu: 35 € 
 • Realització: Escola Mediterrània

Contacte: Polaris Lleure – Tel. 93.105.63.65 – Mòbil. 644.36.40.50

AVÍS IMPORTANT
Tingueu present que algunes activitats poden variar les seves condicions en funció de la normativa que es derivi de l'evolució de la pandèmia.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR AMB LA INSCRIPCIÓ:
La documentació es pot adjuntar directament al formulari 1 (és necessari tenir compte de Gmail) o enviar-la per correu electrònic a info@polarislleure.cat 

 1. Fotocòpia DNI del pare, mare o tutor/a de l’infant
 2. Fotocòpia DNI infant (en cas que en tingui)
 3. Fotocòpia targeta sanitària de l’infant
 4. Fotocòpia carnet de vacunacions ACTUALITZAT
 5. Full ordre de domiciliació de deute directe SEPA (descarregar d’aquesta pàgina)
 6. Full autorització (descarregar d’aquesta pàgina)
 7. Declaració responsable (cliqueu per descarregar)