Extraescolars

Reforç escolar

Treball dels continguts donats a classe, en coordinació amb el professorat, ajut amb els deures, tècniques d’estudi i preparació d’exàmens.

  • Dies concertats
  • De 16.30 a 17.30 h
  • Preu individual: 11 €/hora 
  • Preu grup (de 2 a 6): 8 €/hora
  • Realització: Escola Mediterrània

Contacte: Polaris Lleure – Tel. 93.105.63.65 – Mòbil. 644.36.40.50

AVÍS IMPORTANT
Tingueu present que algunes activitats poden variar les seves condicions en funció de la normativa que es derivi de l'evolució de la pandèmia.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR AMB LA INSCRIPCIÓ:
La documentació es pot adjuntar directament al formulari 1 (és necessari tenir compte de Gmail) o enviar-la per correu electrònic a info@polarislleure.cat 

  1. Fotocòpia DNI del pare, mare o tutor/a de l’infant
  2. Fotocòpia targeta sanitària de l’infant
  3. Full autorització (descarregar d’aquesta pàgina)
  4. Declaració responsable (cliqueu per descarregar)