Extraescolars

Multiesport babies / kids

ESTAT:  INSCRIPCIONS OBERTES. INICI EN POQUES SETMANES (FALTEN POQUES INSCRIPCIONS PEL TANCAMENT DE GRUPS)

Per iniciar-se en la pràctica de l’esport i crear hàbits saludables afavorint l’educació integral i desenvolupant els valors a través de l’esport. Les activitats s’adapten als grups d’edat. 

Multiesport Babies (P3 a P5)Treballa en el desenvolupament motriu, la coordinació, l’equilibri, el desplaçament i  la percepció espacial, introduint diferents esports.

Multiesport Kids 1 (de 1r a 3r)Treballa un ampli ventall d’activitats físiques i esports, així com el coneixement i l’adquisició de criteri per triar esport a través del joc i la participació. 

Multiesport Kids 2 (de 4t a 6è)Es divideix el treball en blocs de diferents esports, amb objectius i continguts específics. Es tracten els aspectes tècnics dels esports d’equip i s’inicia el treball en la competició i en els seus valors positius.

 • MULTIESPORT BABIES. Dilluns
 • MULTIESPORT KIDS. Dimarts i dijous
 • Preu: 18 € (1 dia a la setmana) / 31 € (2 dies la setmana) 
 • Horari: de 16.30 a 17.30 h
 • Realització: A la Mediterrània

Contacte: Polaris Lleure – Tel. 93.105.63.65 – Mòbil. 644.36.40.50

AVÍS IMPORTANT
Tingueu present que algunes activitats poden variar les seves condicions en funció de la normativa que es derivi de l'evolució de la pandèmia.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR AMB LA INSCRIPCIÓ:
La documentació es pot adjuntar directament al formulari 1 (és necessari tenir compte de Gmail) o enviar-la per correu electrònic a info@polarislleure.cat 

 1. Fotocòpia DNI del pare, mare o tutor/a de l’infant
 2. Fotocòpia DNI infant (en cas que en tingui)
 3. Fotocòpia targeta sanitària de l’infant
 4. Fotocòpia carnet de vacunacions ACTUALITZAT
 5. Full ordre de domiciliació de deute directe SEPA (descarregar d’aquesta pàgina)
 6. Full autorització (descarregar d’aquesta pàgina)
 7. Declaració responsable (cliqueu per descarregar)